Wie zijn wij

De aangesloten laboratoria in het Netwerk van Bevriende laboratoria Noord- Oost Nederland willen komen tot een verbeterde onderlinge samenwerking en beleidsafstemming . Dit recent tot stand gekomen netwerk hecht grote waarde aan de betrokkenheid en expertise van de artsen-microbioloog en de moleculair biologen van de aangesloten laboratoria uit Noordoost Nederland. Met de brede kennis en expertise in het Netwerk zijn we in staat om in de regio Noordoost Nederland de krachten te bundelen en de kwaliteit van de medische microbiologische zorg in de regio te verbeteren en op eenduidige wijze te borgen.

Het Netwerk kent expertisegroepen voor de volgende thema’s welke de opdracht hebben om regionaal beleid te ontwikkelen dat medio 2013 met de ketenpartners zal worden gecommuniceerd.

•       ASP

•       Visie op 1ste lijns activiteiten en samenwerking met de ketenpartners.

•       Concentratie en spreiding van diagnostiek


UMCG Logo
Labmicta Logo
Isala Logo
Isala Logo
Izore Logo
Infectielab Logo