Werkwijze focusgroepen

In de bijeenkomst te Zuidwolde dd 6-11-2012 hebben vertegenwoordigers van LVI Groningen, Izore Leeuwarden, Lab Micta Enschede, UMCG Groningen, LMMI Isala Zwolle en de medisch microbiologen van het Deventer ziekenhuis ingestemd met het opzetten van drie focusgroepen te weten;

 

  • Focusgroep ASP
  • Focusgroep 1ste lijns activiteiten
  • Focusgroep Diagnostiek

 

De opdracht voor deze focusgroepen kan als volgt worden omschreven.

 "Het op basis van een inventarisatie van de bestaande ( logistieke) processen van de aangesloten deelnemers komen tot een aanbeveling tot optimaliseren van de huidige werkwijze, het oplossen van eventuele knelpunten en waar mogelijk komen tot uniformering cq gemeenschappelijke werkwijze in Noord Oost Nederland"

 

 


UMCG Logo
Labmicta Logo
Isala Logo
Isala Logo
Izore Logo
Infectielab Logo